Sveriges lantbruksuniversitet

Biomekanik

Biomekanik handlar om att beskriva rörelser hos djur och människor och de krafter som orsakar dem. SLU var pionjärer inom området redan på 1960-talet och har sedan dess varit bland de ledande forskningsuniversiteten i världen. Fortfarande har biomekanik en viktig plats på vårt universitet.

Lars-Roepstorff-400.jpg

Kontakt

Lars Roepstorff, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Telefon: 0705-42 31 43
E-post: lars.roepstorff@slu.se

Nätverk och samarbeten lokalt och internationellt

Publicerad: 20 september 2017 -
Loading…