Forskning

Senast ändrad: 24 juni 2021

En stor del av SLU:s verksamhet är naturligtvis forskning. Inom området djurvälfärd och djurskydd pågår många spännande projekt. Här presenterar vi några av dem.

Aluminiumburkar i enslilage - problem för korna och lantbrukarna

Projektbeskrivning

Kontakt:  Frida Dahlström

Animal welfare in modern production systems for fish

Projektbeskrivning

Kontakt: Bo Algers

Automatiska vägningar och selektiv avmaskning av nötkreatur på bete

Projektbeskrivning

Kontakt: Katarina Arvidsson Segerkvist

Betydelsen av förutsättningar i suggans arv och uppväxtmiljö för smågrisarnas överlevnad och tillväxt

Kontakt: Rebecka Westin

Effekten av positiva interaktioner med människa i tidig ålder på grisars beteende och produktion

Projektbeskrivning

Kontakt: Linda Keeling, Manja Zupan, Therese Rehn and Daiana Oliveira.

Hennovation

Projektbeskrivning

Kontakt: Harry Blokhuis

 

Identifiering av kroppsspråk som indikatorer för känslotillstånd hos mjölkkor
Regelsystem och etiska värderingar som styr den offentliga och den branschbaserade djurskyddskontrollen
Riskbaserad bedömning av djurvälfärd (RAWA)
Småskalig och mobil slakt av nötkreatur
Tidig förmedling av tjurkalvar av mjölkras

Kontaktinformation

Sidansvarig: Charlotta.Lantz@slu.se