Avancerad utrustning

Senast ändrad: 01 juli 2021

Tillgång till avancerad utrustning är ofta en förutsättning för framgångsrik forskning. I Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus har SLU en stor mängd faciliteter och utrustning som används inom hästforskningen. På denna sida visas ett axplock.

  • Höghastighetsvideo för rörelseanalys, Qualisys, ett markörbaserat kamerasystem totalt 29 kameror som kan bestämma optiska markörers position med millimeterprecision. Kameror finns installerade i Universitetsdjursjukhusets löpargång och  ridhus.
  • Rörelseanalys med sensorer (Inertial measurment units), Lameness LocatorX-SenseX-IOGaitSmart Pegasus
  • Utrustning för kraftmätning, AMTI force plate
  • Tryckkänslig film som till exempel kan användas för att mäta tryck mellan sadeln och hästens rygg
  • Tygeltrycksmätare
  • Inomhus-GPS
  • Löpband för hästar som till exempel används för att mäta fysiologiska effekter av ansträngning eller för biomekaniska studier
  • Datortomografi, Universitetsdjursjukhuset är ett av få djursjukhus i Sverige som kan utföra datortomografiundersökningar på häst.
  • Trådlöst arbetsendoskop med vilket man kan studera luftvägarna hos hästar i arbete

Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se