Avancerad utrustning

Senast ändrad: 01 juli 2021

Tillgång till avancerad utrustning är ofta en förutsättning för framgångsrik forskning. I Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus har SLU en stor mängd faciliteter och utrustning som används inom hästforskningen. På denna sida visas ett axplock.

  • Höghastighetsvideo för rörelseanalys, Qualisys, ett markörbaserat kamerasystem totalt 29 kameror som kan bestämma optiska markörers position med millimeterprecision. Kameror finns installerade i Universitetsdjursjukhusets löpargång och  ridhus.
  • Rörelseanalys med sensorer (Inertial measurment units), Lameness LocatorX-SenseX-IOGaitSmart Pegasus
  • Utrustning för kraftmätning, AMTI force plate
  • Tryckkänslig film som till exempel kan användas för att mäta tryck mellan sadeln och hästens rygg
  • Tygeltrycksmätare
  • Inomhus-GPS
  • Löpband för hästar som till exempel används för att mäta fysiologiska effekter av ansträngning eller för biomekaniska studier
  • Datortomografi, Universitetsdjursjukhuset är ett av få djursjukhus i Sverige som kan utföra datortomografiundersökningar på häst.
  • Trådlöst arbetsendoskop med vilket man kan studera luftvägarna hos hästar i arbete
Bilddiagnostik med hjälp av skiktröntgen/datortomografi vid Universitetsdjursjukhuset, SLU Uppsala. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
I hältgången på Universitetsdjursjukhuset finns utrustning för att registrera och analysera hästens rörelsemönster. Foto: Viktor Wrange
Skärmdump från Qualisys Track Manager, ett optiskt markörbaseratsystem som på ett enkelt och automatiserat sätt hjälper veterinären att bestämma vilket ben hästen är halt på och hur halt den är.

Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se