Sveriges lantbruksuniversitet

Infektions- och antibiotikaforskning

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största globala hot. Att minska användningen av antibiotika är en av de viktigaste åtgärderna för att bromsa utvecklingen. Det kan vi till exempel göra genom att förebygga infektioner hos djur och människor.

På SLU finns en bred kompetens inom området infektionssjukdomar och hur man förebygger att smittsamma sjukdomar sprids, inklusive antibiotikaresistenta bakterier. Framöver hoppas vi få möjlighet till ytterligare resurser för forskningen även inom antibiotikaresistens. Läs mer om vår forskning om infektioner >>

Publicerad: 09 augusti 2017 -