Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsanläggningar

På SLU finns resurser för att kunna bedriva olika typer av forskning och undervisning om lantbrukets djur, nötkreatur för mjölkproduktion, gris och fågel, i stallösningar anpassade för både forskning och utbildning.
Loading…