Sveriges lantbruksuniversitet

Pågående forskning

Livsmedelsproduktion är en viktig del av SLU:s forskning. Lantbrukets djur bidrar till kött, ägg och mjölkprodukter, och inom detta område är SLU den självklara arenan i Sverige. Idag behöver vi även lägga kraft och resurser för att trygga framtidens behov av alternativa proteinkällor. Även där finns SLU med. Här finns exempel på vår forskning inom kött- och proteinproduktion.
Loading…