Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är ett vetenskapligt område som fokuserar på hälsorisker kopplade till vår mats produktion, hantering och konsumtion. Maten ska inte bara vara god och näringsriktig, utan också vara säker.

Boqvist.jpg

Kontakt

Sofia Boqvist
Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Telefon: 018-67 23 88
E-post: sofia.boqvist@slu.se

Publicerad: 01 februari 2017 - Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se