Ur SLU:s kunskapsbank

Afrikansk svinpest – grisuppfödarnas syn på myndigheternas agerande

Senast ändrad: 18 februari 2024
Vildsvin

I september 2023 bekräftades det första fallet av afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin i Sverige. Som svar på detta inledde myndigheterna ett kontrollprogram för att utrota infektionen. Syftet med den studie som presenteras här var att undersöka hur grisuppfödarna upplevde den information de fick från myndigheterna i samband med utbrottet.

Ett frågeformulär utformades tillsammans med Sveriges Grisföretagare och distribuerades till dess medlemmar. Vi frågade där också efter upplevda risker att få in smitta i den egna besättningen, vilka smittskyddsåtgärder grisproducenterna hade kunnat vidta och hur de såg på framtiden för sin produktion.

Enkäten visade att vildsvin sågs som den största smittrisken, men även besökare och transporter till gården nämndes som möjliga smittvägar. Åtgärder som lyftes fram som viktiga för att säkra Sveriges grisproduktion i framtiden var främst en drastisk minskning av vildsvinspopulationen och att säkerställa att vildsvin inte kan komma i kontakt med matavfall. Förbättrad stängsling nämndes också som möjlig åtgärd.

Grisproducenterna var i allmänhet nöjda med den information de hade fått från olika myndigheter i början av ASF-utbrottet. En majoritet av de svarande bönderna hade, åtminstone delvis, kunnat följa rekommendationerna om åtgärder för att förhindra infektion. De flesta av dem hade en positiv syn på framtiden och utbrottet hade ännu inte fått dem att ändra sina planer kopplade till grisproduktionen.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-023-00722-w

Referens

Rajala E, Gröndal H, Sternberg Lewerin S. 2023. The first outbreak of African swine fever in Sweden: a survey of pig farmers' perceptions of information received, risks, biosecurity measures and future prospects. Acta Veterinaria Scandinavica 65(1), 58.


Kontaktinformation

Elisabeth Rajala

Forskare vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618672036, +46738013356
E-post: elisabeth.rajala@slu.se