Ur SLU:s kunskapsbank

Algtillskott till gödseln kan minska metanutsläppen

Senast ändrad: 12 oktober 2023
Gödselprover

Tillskott av rödalgen Asparagopsis taxiformis till mjölkkors foderstat kan enligt tidigare studier minska metanutsläppen från fodersmältningen. Forskare vid SLU har nu undersökt om en tillsats av rödalgen till träck från mjölkkor också kan minska metanavgången från gödseln.

Vid ett utfodringsförsök i SLUs forskningsladugård i Röbäcksdalen undersöktes effekterna av A. taxiformis i foderstaten till mjölkkor på metanutsläppen från fodersmältningen. Samtidigt genomfördes ett laboratorieförsök med träck som samlats in från kor som hade utfodrats antingen med eller utan tillskott av A. taxiformis. Träcken inkuberades i syrefria glasflaskor. I hälften av flaskorna från varje grupp tillsattes A. taxiformis. Därefter mättes mängden bildad metan under nio veckor.

Resultaten visar att metanutsläppen från fodersmältningen minskade med 61 % när korna fick tillskott av A. taxiformis i foderstaten. Vi såg dock ingen nämnvärd skillnad i mängden metan från träcken från korna i de båda behandlingsgrupperna. Däremot var metanutsläppen från lagrad träck som fått en tillsats av A. taxiformis 44 % lägre jämfört med utsläppen från träck som inte fått tillsatsen före inkubationen.

Denna studie visar att utsläppen av metan från gödsel kan minska vid tillsats av A. taxiformis.

 

Länkar till publikationerna

https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1187838

https://doi.org/10.3389/fanim.2023.1112969

Referenser

Ramin M, Chagas JCC, Pal Y, Danielsson R, Fant P, Krizsan S. 2023. Reducing methane production from stored feces of dairy cows by Asparagopsis taxiformis. Frontiers in Sustainable Food Systems 7.

Krizsan S, Ramin M, Chagas JCC, Halmemies-Beauchet-Filleau A, Singh A, Schnürer A, Danielsson R. 2023. Effects on rumen microbiome and milk quality of dairy cows fed a grass silage-based diet supplemented with the macroalga Asparagopsis taxiformis. Frontiers in Animal Science 4.