Ur SLU:s kunskapsbank

Återvunnen fosfor som foderfosfat

Senast ändrad: 12 oktober 2023

Fosfor som återvinns från förbränt avloppsslam kan kvalitetsmässigt fungera som fosfat i foder till kycklingar och grisar. Detta har visats i ett samarbetsprojekt mellan SLU, Lantmännen och företaget EasyMining.

I dag är EU till stor del beroende av import av fosfater eftersom de flesta gruvor ligger utanför Europa. På grund av den begränsade tillgången ingår fosfor på EU:s lista över kritiska råvaror. Utfällt kalciumfosfat (PCP) som återvunnits från aska med avloppsslam är ett nytt och hållbart alternativ för att ersätta de foderfosfater som används idag, t.ex. monokalciumfosfat (MCP) och dikalciumfosfat. Det finns dock inga tidigare studier av fosforsmältbarheten, dvs. hur mycket av fosforn från PCP som kan nyttjas och tas upp i djurets fodersmältning. Syftet med detta projekt var att bestämma smältbarheten av fosfor för PCP hos slaktkycklingar och växande grisar.

I studierna ingick testfoder där fosforkällan antingen kom från PCP eller från MCP samt en markör för att möjliggöra beräkning av smältbarhet för foder och råvaror. För kycklingarna var smältbarheten av fosfor 58 % för PCP och 75 % för MCP och för gris var den 67 % för PCP och 89 % för MCP.

Sammantaget hade PCP lägre fosforsmältbarhet än MCP. Parametrar såsom pris, miljöpåverkan och CO2-utsläpp gör dock att PCP kan vara ett hållbart alternativ till andra foderfosfater, vilket ligger i linje med EU:s gröna direktiv och jord till bord-strategin.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100819

Referens

Presto Åkerfeldt M, Stiernström S, Sigfridson K, Ivarsson E. 2023. From sewage sludge ash to a recycled feed phospahte – digestibility of precipitated calcium phosphate in broiler chickens and growing pigs. Animal 17 (6), 100819.