Ur SLU:s kunskapsbank

Även svensk ekologisk äggproduktion kan bli bättre

Senast ändrad: 12 februari 2024
Höns inomhus

För att öka kunskapen om lantbruksdjurens välfärd i kommersiell produktion är det viktigt att göra vetenskapliga studier ute på gårdar. I denna studie besöktes elva svenska ekologiska värphönsgårdar för att undersöka välfärden hos hönsen i denna produktionsform. Data samlades in genom lantbrukarintervjuer, bedömningar av inomhusmiljön, observationer av hönsens beteende samt kliniska hälsobedömningar.

Det var en hög förekomst av skador på fjäderdräkten, vilket tyder på att fjäderplockning fortfarande är ett problem bland värphöns. Hälften av alla hönor hade även bröstbensskador. En hög andel hade dessutom hudskador över bröstbenet, vilket sällan beskrivits i tidigare studier.

Tjockleken på ströbädden varierade mycket mellan gårdarna. I stall där ströbädden var tunn hade fler hönor förhårdnad och förtjockad hud på fotsulorna. Dessutom visade våra beteendeobservationer att hönsen sandbadade i högre utsträckning på en tjockare ströbädd.

Beteendetester visade på en relativt hög rädsla för människor hos hönsen.

Ovanstående resultat visar att viktiga välfärdsproblem, såsom fjäderplockning och bröstbensskador, ännu förekommer i kommersiell äggproduktion och att en hållbar äggproduktion kräver nya lösningar – även på ekologiska gårdar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1080/00071668.2023.2241829

Referens

Göransson L, Abeyesinghe S, Yngvesson J, Gunnarsson S. 2023. How are they really doing? Animal welfare on organic laying hen farms in terms of health and behaviour. British Poultry Science 64(5), 552-564. 


Kontaktinformation

Lina Göransson

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa

Telefon: +4651167245
E-post: lina.goransson@slu.se