Ur SLU:s kunskapsbank

Bibehållen mjölkproduktion vid förlängt kalvningsintervall för förstakalvare

Senast ändrad: 12 oktober 2023
Kor

Inom mjölkproduktionen har ett kalvningsintervall på 12 månader länge ansetts vara mest ekonomiskt. Detta har dock börjat ifrågasättas, bland annat eftersom många kor behöver sinläggas när de fortfarande producerar mycket mjölk. Om kalvningsintervallet förlängs innebär det lägre avkastning vid sinläggningen, vilket är gynnsamt ur juverhälsosynpunkt. Övergångsperioden från kalvning till laktation är en utmanande tid för korna, men genom en förlängning av kalvningsintervallet inträffar dessa perioder mer sällan. Det kan innebära flera fördelar, inte minst för kornas välfärd.

För att studera effekten av förlängt kalvningsintervall följdes 533 kor från 16 besättningar. Korna slumpades till att ha antingen normal eller förlängd tid mellan kalvning och första insemination.

Våra resultat visar att de förstakalvare som hade ett förlängt kalvningsintervall (drygt 15 månader) hade högre avkastning, både räknat på 305 dagar och hela laktationen. Mängden mjölk vid sinläggning var lägre. Däremot ökade sinperiodens längd med i genomsnitt sex dagar. En lång sinperiod riskerar att ge problem med fruktsamheten i nästa laktation.  Mjölkavkastningen per dag under hela kalvningsintervallet skilde inte mellan behandlingarna.

Korna följdes även under den påföljande laktationen. De kor som haft ett förlängt första kalvningsintervall hade högre avkastning under sitt andra kalvningsintervall.

Slutsatsen är att ur produktionssynpunkt kan ett förlängt kalvningsintervall vara ett bra alternativ för förstakalvare i högproducerande besättningar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2022-22773

Referens

Edvardsson Rasmussen A, Holtenius K, Båge R, Strandberg E, Åkerlind M, Kronqvist C. 2023. A randomized study on the effect of extended voluntary waiting period in primiparous dairy cows on milk yield during first and second lactation. Journal of Dairy Science 106 (4), 2510–2518.