Ur SLU:s kunskapsbank

Det svenska spolmaskprogrammet: styrkor och svagheter

Senast ändrad: 12 oktober 2023

I början av 2000-talet ökade antalet infektioner med spolmasken Ascaridia galli bland frigående värphöns. Infektionen påverkar hönsens hälsa och produktivitet. Spolmaskar kan också i sällsynta fall nå äggvitan. Det anses inte vara någon risk att smittan förs vidare till konsumenten, men spolmask i äggen är ändå inte önskvärt. Som svar på konsumenternas oro initierade branschorganisationen Svenska Ägg år 2009 ett frivilligt program för kontroll av spolmaskar med mål att minska problemet. I denna studie har vi utvärderat programmet. Vi ville också förstå äggproducenternas perspektiv på maskinfektioner och kontrollpraxis.

Data och prover från kontrollprogrammet erhölls från SVA. Träckprover från 620 flockar analyserades. De flesta flockar hade provtagits sent i värpcykeln, då risken för ansamling av parasitägg i deras miljö kan antas vara som högst. Hela 55 % av proven innehöll antingen Ascaridia galli eller den närbesläktade parasiten Heterakis gallinarum eller båda.

En enkät till äggproducenterna visade att de flesta av dem övervakade sina flockar för maskinfektioner och var villiga att öka kontrollfrekvensen. Dock var behandlingsrutinerna inte enhetliga, exempelvis fanns en betydande variation i antalet behandlingar. Ännu mer oroande var att man sällan utvärderade hur behandlingen hade fungerat.

Sammanfattningsvis har det nuvarande kontrollprogrammet begränsningar när det gäller att upptäcka och förutsäga infektionsnivåer. Att öka övervakningsfrekvensen och använda pålitliga provtagningsmetoder är avgörande. Producenterna bör också utbildas om optimala behandlingsstrategier, hur man utvärderar behandlingseffekten samt riskerna med utveckling av läkemedelsresistens.

Länkar till publikationen

A follow-up on the Swedish roundworm control program: strengths and weaknesses - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.japr.2023.100356

Referens

Tarbiat B, Enweji N, Jansson DSWallström EOsterman-Lind EHöglund J. 2023. A follow-up on the Swedish roundworm control program: strengths and weaknesses. Journal of Applied Poultry Research 32 (3), 100356.


Kontaktinformation

Behdad Tarbiat

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi

Telefon: +4618672364
E-post: behdad.tarbiat@slu.se