Extremväder – mer än bara akut värmestress

Senast ändrad: 13 juni 2024
Ko i solsken, AI-skapad bild

Sommaren 2018 väckte stor debatt om hur värmestress hotar mjölkproduktionen. Men värme är bara en typ av extremväder som mjölkbönder behöver möta. Genom djupintervjuer har mjölkbönders syn på extremt väder och hur man arbetar för att förhindra negativ påverkan undersökts. Vi har sedan analyserat böndernas perspektiv i relation till akuta och långsiktiga effekter av värme utifrån nationell data från Kokontrollen.

Begreppet extremväder har en komplex betydelse för mjölkbönder och inkluderar såväl extrem värme som oväntad eller ihållande nederbörd och extrem kyla. Samtliga intervjuade mjölkbönder beskriver dock värme som en viktig utmaning och hur deras kor återkommande drabbas av värmestress, särskilt under sommaren 2018. Djurägarna noterar framförallt att mjölkproduktionen sjunker och beskriver hur de experimenterar med åtgärder för att minska den akuta påverkan av värme.

Att det även finns långsiktiga effekter av värme, exempelvis nedsatt fertilitet, är tydligt när man sammanställer nationella data. Även mjölkbönderna beskriver hur exempelvis många kalvningar under kort tid orsakar merarbete i deras vardag, men de kopplar inte ihop detta med tidigare värmeperiod.

Genom att ta fram verktyg som visar även de långsiktiga effekterna av värmestress kan värdet av olika åtgärder såsom förebyggande kylning i stallarna synliggöras.

Länkar till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2024.106131

Referens

Tamminen L-M, Båge R, Åkerlind M, Antillón GO. 2024. Farmers´ sense of the biological impact of extreme heat and seasonality on Swedish high-yielding dairy cows – A mixed methods approach. Preventive Veterinary Medicine, Volume 224, 106131.