Ur SLU:s kunskapsbank

Hur ändras hästars ansiktsuttryck vid hälta?

Senast ändrad: 13 juni 2024
Hästöga

Hästar drabbas ofta av ortopediska skador, med hälta som det vanligaste symptomet på smärta. Smärtans intensitet bedöms vanligen genom hältutredning men till vissa typer av smärta, som till exempel kraftig akut smärta efter kirurgi, har forskare kunnat koppla förändringar i hästarnas ansiktsuttryck som kan användas för att diagnostisera smärta. Om även lindrig ortopedisk smärta ger ändrade ansiktsuttryck är inte känt ännu.

Syftet med denna studie var att kartlägga de ansiktsrörelser som halta hästar visar vid ortopedisk smärta, samt hur ansiktsrörelserna varierar vid olika grader av smärta. Åtta hästar med en mild till måttlig övergående bakbenshälta studerades. Hästarnas rörelser mättes med ett objektivt rörelseanalyssystem och det förändrade rörelsemönstret användes för att definiera graden av smärta. Hästarna kameraövervakades i sina boxar och nästan 900 minuter videomaterial analyserades med hjälp av systemet EquiFACS (Equine Facial Action Coding System).

Flera ansiktsrörelser som var viktiga för att upptäcka ortopedisk smärta hos hästar i vila identifierades. När hästarna hade ont sågs en kombination aven asymmetrisk öronposition (ett öra framåt och ett öra bakåt), en halv blinkning, samt rörelser av läpparna. De flesta förändringarna i ansiktsuttryck kunde ses redan vid lindrig ortopedisk smärta.

Ansiktsuttrycken hos de halta hästarna liknar de som tidigare beskrivits vid annan smärta, men var mer dynamiska. Resultaten bidrar till en ökad förståelse av de ansiktsuttryck som ses hos smärtpåverkade hästar och bekräftar att även mild ortopedisk smärta leder till förändrat ansiktsuttryck. Mer forskning behövs dock för att kunna upptäcka smärta hos hästar i rörelse samt förstå hur ansiktsuttrycken varierar vid olika smärtintensitet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-023-50383-y

Referens

Ask, K.; Rhodin, M.; Rashid-Engström, M.; Hernlund, E.; Andersen, P.H. Changes in the equine facial repertoire during different orthopedic pain intensities. Scientific Reports 14, 129 (2024). 


Kontaktinformation

Katrina Ask

Universitetsadjunkt vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)

Telefon: +4618672125
E-post: katrina.ask@slu.se