Ur SLU:s kunskapsbank

Järntillskott till utomhusfödda smågrisar

Senast ändrad: 07 juni 2024
grisar i box

Smågrisar som föds på stall får järntillskott under sin första levnadsvecka för att undvika blodbrist. Grisar som föds utomhus förväntas i stället få i sig järn genom att böka i jorden. Tidigare forskningsresultat är dock inte eniga om detta är tillräckligt. Syftet med vår studie var att undersöka hemoglobinnivåerna hos utomhusfödda grisar vid tre dagars ålder samt vid avvänjning.

Blodets halt av hemoglobin jämfördes mellan grisar som gavs järntillskott under sitt tredje levnadsdygn och grisar som inte fick järntillskott. En möjlig årstidseffekt på hemglobinnivåerna undersöktes också. Totalt ingick 399 smågrisar i studien.

Våra resultat visar att hemoglobinnivån vid tre dagars ålder var låg hos hälften av alla grisar, vilket tyder på att det finns risk för blodbrist (anemi) även hos spädgrisar som har tillgång till utevistelse. Vid avvänjningen uppmättes å andra sidan höga halter av hemoglobin hos över 90 % av grisarna. Spridningen var dock stor och det fanns grisar som hade halter som tyder på risk för anemi. Halten hemoglobin vid avvänjning var oväntat nog högst hos de grisar som inte fått järntillskott. Skillnaden jämfört med de som fått tillskott var dock så liten att den inte anses ha betydelse för grisen.

Vi såg en effekt av årstid på hemoglobinvärdena vid tre dagars ålder. Grisar som föddes under våren hade lägre värden och grisar födda på hösten hade högre värden, jämfört med de som var födda på sommaren och vintern. Vid avvänjningen sågs dock ingen effekt av årstid på hemoglobinvärdena. Resultaten visar att det ändå kan behövas olika rutiner för järntillskott beroende på årstid.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-024-00735-z

Referens

Fjelkner J, Sannö A, Emanuelson U. 2024. Iron status in piglets at three days of age and at weaning and possible seasonal effects on the blood haemoglobin levels in a Swedish outdoor pig-producing farm. Acta Veterinaria Scandinavica 66, 13.


Kontaktinformation

Axel Sannö, Universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
axel.sanno@slu.se, +4618673107