Ur SLU:s kunskapsbank

Socialiserade smågrisar blir bättre slaktgrisar

Senast ändrad: 03 juni 2024
smågrisar

Grisar slåss när de blandas, och grisar blandas ofta! Avvänjning, flytt till slaktgrisbox, transport och på slakteriet – varje tillfälle ger slagsmål som försämrar djurvälfärden. Med okastrerade hangrisar i boxen blir det extra stökigt. I detta projekt ville vi se om socialisering av grisarna kan minska deras aggressiva beteende.

Det finns goda skäl att sluta kastrera grisar eftersom ingreppet är plågsamt, och kastrerade grisar nyttjar fodret sämre vilket ökar påverkan på miljön. Hangrisar kastreras för att köttet från en del okastrerade grisar smakar och luktar illa. Åtgärder inom avel, utfodring och djurskötsel minskar risken för galtlukt, men okastrerade grisar ger andra problem - de är aggressivare än kastrater och de hoppar mycket på andra grisar.

Generellt slåss grisar mindre med sina kullsyskon och bäst vore att hålla ihop hela kullen till slakt. Man bör ändå dela på han- och hongrisar eftersom de har olika foderbehov, och för att hongrisarna inte ska betäckas. Näst bäst vore att alla hangrisar i kullen skulle gå i en egen box, men många slaktgrisboxar är byggda för tio djur och det finns sällan tio hangrisar i en kull. Halvtomma boxar är slöseri på resurser. En lösning kan vara att öppna en liten lucka mellan boxarna två veckor efter grisning. Då kan smågrisar ”socialisera sig” med fler än kullsyskonen. Det ger en lagom stor grupp med djur som känner varandra och därför inte slåss när de senare sätts ihop i samma box. Systemet har inga negativa konsekvenser för suggorna.

En studie på Lövsta forskningscentrum, SLU, visar att socialisering av smågrisar kan öka grisarnas välfärd och på sikt underlätta grisproduktion utan kastrering.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.animal.2024.101086

Referens

Rydhmer L, Andersson K. 2024. Effects of socialising piglets on sow and piglet performance and behaviour of entire male piglets. animal vol. 18 (3), 101086.


Kontaktinformation

Lotta Rydhmer

Professor vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper, Tillämpad genetik

Telefon: +4618674544
E-post: lotta.rydhmer@slu.se