Hoppa till huvudinnehåll

SLU Lövsta lantbruksforskning

Norra Europas modernaste anläggning för forskning och utbildning om lantbrukets djur.

Kor, grisar och fjäderfä på Lövsta lantbruksforskning, foto.

Verksamheten på Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning har resurser för att kunna bedriva olika typer av forskning och undervisning om lantbrukets djur, nötkreatur för mjölkproduktion, gris och fågel, i stallösningar anpassade för både forskning och utbildning. I genomsnitt pågår ett tiotal forskningsprojekt här varje dag och studenterna vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, kommer under sin utbildning till Lövsta för olika undervisningsmoment. I området finns också en fältforskningsstation som driver ett 70-tal jordbruksvetenskapliga fältförsök och brukar 70 hektar runt Uppsala. 

Kvalitetssäkrad forskning

Lövsta lantbruksforskning har förutsättningar för att utföra kvalitetssäkrad forskning inom: djurens välfärd, beteende och hälsa, djurens miljö- och skötsel samt byggnadsfunktion, uthållig och klimatsmart livsmedelsproduktion.

Djurstallar med teknik i framkant

Djurstallarna representerar teknik i utvecklingens framkant med ett 30-tal medarbetare med lång och dokumenterad erfarenhet av djurskötsel, försöksverksamhet och produktion. Registrering av djurens produktion, konsumtion, beteende, reproduktion och hälsa sker kontinuerligt. Det ger dig en helhet, som visar möjligheter och tryggar dina försök.

Djuren centrala i forskning, utbildning och basproduktion

Djuren är centrala i forskning och utbildning, men ingår samtidigt i anläggningens basproduktion av livsmedel. Målet för Lövsta lantbruksforskning är att vara ett föredöme inom djurhållning och lantbruksdrift och att erbjuda forskare vid SLU, internationella forskare och forskare i det privata näringslivet utmärkta forsknings- och utbildningsmöjligheter i en modern lantbruksmiljö.

Publicerad: 09 november 2022 - Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se

Lövsta lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Driftchef/prefekt:
Mats Pehrsson, +4618671905

Postadress: SLU Lövsta lantbruksforskning, driftkontor och konferensavdelning, Box 7064, 750 07  Uppsala

Besöksadress: Funbo-Lövsta 27, 755 97  Uppsala

Kontakta oss

Loading…