Forskning på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 01 oktober 2020
Koförsök RS virus på  Lövsta  lantbruksforskning, SLU.  foto.

Lövsta lantbruksforskning erbjuder stallmiljöer för forskning och undervisning. Anläggningen inhyser nöt för mjölkproduktion, gris och fågel.

Lövsta lantbruksforskning är en viktig resurs för forskning och utbildning om lantbrukets djur. I genomsnitt pågår ett tiotal forskningsprojekt här, varje dag, och studenterna vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH, kommer under sin utbildning till Lövsta för olika undervisningsmoment.

Djuren är centrala i forskning och utbildning, men ingår samtidigt i anläggningens basproduktion av livsmedel. Målet för Lövsta är att vara ett föredöme inom djurhållning och lantbruksdrift och att erbjuda SLU:s forskare, internationella forskarkollegor och forskare inom näringslivet utmärkta forsknings- och utbildningsmöjligheter i en modern lantbruksmiljö.

Forskningsprocessen

Översikt - forskningsprocessen på Lövsta

Förfrågan forskningsprojekt

Gör en förfrågan om ett forskningsprojekt på Lövsta lantbruksforskning.

Forskningssamordnare och stallverksamhet återkommer med ett förslag på genomförande och kostnader för ditt forskningsprojekt.

Utvärdering av forskningsprojekt

Fyll i en utvärdering av genomfört projekt på Lövsta

Relaterade sidor:

Kontakta forsknings- och undervisningssamordnare på Lövsta

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
lotta.jonsson@slu.se, +4618673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
julia.osterberg@slu.se, +4618671457   

Ann-Charlotte Karlsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
Lövsta lantbruksforskning, SLU
ann.charlotte.karlsson@slu.se, +461867322948  

Sidansvarig: yvonne.hallen@slu.se