Konferenslokaler på Lövsta

Senast ändrad: 02 december 2021
Föreläsningssal på Lövsta lantbruksforskning, foto

Hyr en konferens- eller undervisningslokal på Lövsta lantbruksforskning. Konferenslokalerna är belägna på övre plan i samma byggnad som nötstallet.

Stora och små konferenslokaler

Det finns 2 stycken föreläsningssalar med 60 respektive 48 platser som kan sammanfogas till ett stort rum, ett grupprum med ca 20 st platser samt ett styrelserum med ca 16 platser. Whiteboardtavlor och AV-utrustning finns tillgängliga i varje rum. I anslutning till konferensdelen finns ett pausrum med tillhörande kök.

Visningsrum i anslutning till konferenslokalerna

Via konferensdelen kan man nå ett visningsrum med panoramafönster med utsikt över verksamheten i nötstallet. Här finns också informationsskärmar om verksamheten i de olika stallarna.

Prislista konferens

Allmänt gäller följande

Standardutrustning i lokalerna ingår i hyresavgiften.
Ordinarie arbetstid är vardag kl. 8.00–17.00.
Eventuell förtäring beställes /ombesörjes av den som hyr konferensanläggningen.

För konferenser som tar anläggningens resurser i anspråk längre än 1 dag lämnas offert vid förfrågan från kund.

Tillägg som kan beställas

AV-tekniker närvaro inklusive eventuell övertid (ej ordinarie arbetstid); extra inhyrd utrustning och andra extra externa kostnader. Teknik/tekniker och övrig service beställs genom Undervisningsservice (motsvarande) senast 14 dagar före aktiviteten.
Meddela vid bokning om AV-tekniker önskas.

Visning/studiebesök: I priset för studiebesök ingår presentation av verksamheten och rundvandring på plan 2.

    SLU internt *) Övriga
Stora föreläsningsalen, 60 stolar  per h 443 kr 752 kr
  halvdag 1772kr 3008 kr
  heldag 3 544 kr 6016 kr
       
Lilla föreläsningssalen, 48 stolar per h 381 kr 520 kr
  halvdag 1 524 kr  2080 kr
  heldag 3 048 kr 4160kr
       
Stora + lilla föreläsningssalen, 108 stolar per h 574 kr 1045 kr
  halvdag 2296 kr 4180 kr
  heldag 4592 kr 8360kr
       
Grupprum, 20 stolar per h

170 kr

464 kr
  halvdag 680 kr 1 856 kr
  heldag 1 360 kr 3 712 kr
       
Styrelserummet per h 170 kr 464 kr
  halvdag 680 kr 1 856 kr
  heldag 1 360 kr 3 712 kr
       
Studiebesök, kontorstid per besök Ingen avgift 1 775 kr
Studiebesök, övrig tid efter ök per besök Ingen avgift 3 550 kr
AV-tekniker per h 550 kr 870 kr

(*) kostnadsfritt för VH-fakulteten (gäller ej AV-tekniker)

Lunchmat

Det finns ingen lunchservering på Lövsta konferens men man kan själv beställa catering för leverans till köket.

Anställda på SLU gör cateringbeställning i Proceedo.

Vägbeskrivning till Lövsta konferens


Kontakt och bokning

Kontakta forskningssamordnare inför bokning eller skicka mail till:

E-post: utbildning-lovsta@slu.se

Forskningssamordnare 
Lotta Jönsson, tele. +4618673217, Julia Österberg, tele. +4618671457 eller Ann-Charlotte Karlsson, tele +4618672948

Bokningskalendern - Om du är anställd på VH-fakulteten kan du själv göra bokningar av rummen på konferensavdelningen i bokningskalendern.