Konferenslokaler på Lövsta

Senast ändrad: 05 juli 2021
Föreläsningssal på Lövsta lantbruksforskning, foto

Hyr en konferens- eller undervisningslokal på Lövsta lantbruksforskning. Konferenslokalerna är belägna på nötstallets övre plan och består av två föreläsningssalar, 1 grupprum och ett pausrum med tillhörande kök.

Stora och små konferenslokaler

Föreläsningssalarna har 60 st respektive 48 platser och kan sammanfogas till ett stort rum. I grupprummet finns det ca 20 st platser. Det finns också whiteboardtavlor samt AV-utrustning tillgänglig i varje rum.

Visningsrum i anslutning till konferenslokalerna

Via konferensdelen kan man nå ett visningsrum med panoramafönster med utsikt över verksamheten i nötstallet. Här finns också informationsskärmar om verksamheten i de olika stallarna.

Prislista konferens

Allmänt gäller följande

Standardutrustning i lokalerna ingår i hyresavgiften.
Ordinarie arbetstid är vardag kl. 8.00–17.00.
Eventuell förtäring beställes /ombesörjes av den som hyr konferensanläggningen.

För konferenser som tar anläggningens resurser i anspråk längre än 1 dag lämnas offert vid förfrågan från kund.

Tillägg som kan beställas

AV tekniker närvaro inklusive eventuell övertid (ej ordinarie arbetstid); extra inhyrd utrustning och andra extra externa kostnader. Teknik/tekniker och övrig service beställs genom Undervisningsservice (motsvarande) senast 14 dagar före aktiviteten.
Meddela vid bokning om AV-tekniker önskas.

Visning/studiebesök: I priset för studiebesök ingår presentation av verksamheten och rundvandring på plan 2.

    SLU internt *) Övriga
Stora föreläsningsalen, 60 stolar  per h 443 kr 752 kr
  halvdag 1772kr 3008 kr
  heldag 3 544 kr 6016 kr
       
Lilla föreläsningssalen, 48 stolar per h 381 kr 520 kr
  halvdag 1 524 kr  2080 kr
  heldag 3 048 kr 4160kr
       
Stora + lilla föreläsningssalen, 108 stolar per h 574 kr 1045 kr
  halvdag 2296 kr 4180 kr
  heldag 4592 kr 8360kr
       
Grupprum, 20 stolar per h

170 kr

464 kr
  halvdag 680 kr 1 856 kr
  heldag 1 360 kr 3 712 kr
       
Styrelserummet per h 170 kr 464 kr
  halvdag 680 kr 1 856 kr
  heldag 1 360 kr 3 712 kr
       
Studiebesök, kontorstid per besök Ingen avgift 1 775 kr
Studiebesök, övrig tid efter ök per besök Ingen avgift 3 550 kr
AV-tekniker per h 550 kr 870 kr

(*) kostnadsfritt för VH-fakulteten (gäller ej AV-tekniker)

Lunchmat

Det finns ingen lunchservering på Lövsta konferens men man kan beställa catering själv för leverans till köket.

För anställda på SLU görs cateringbeställning i Proceedo.

Vägbeskrivning till Lövsta konferens


Kontakt och bokning

Kontakta forskningssamordnare inför bokning eller skicka mail till:

E-post: utbildning-lovsta@slu.se

Forskningssamordnare 
Lotta Jönsson, tele. +4618673217, Julia Österberg, tele. +4618671457 eller Ann-Charlotte Karlsson, tele +4618672948

Bokningskalendern - Om du är anställd på VH-fakulteten kan du själv göra bokningar av rummen på konferensavdelningen i bokningskalendern.