Miljö- och kvalitetsarbete SLU Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 23 januari 2023

Verksamheten på SLU Lövsta lantbruksforskning bedriver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete i kvalitets- och miljöledningssystem certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kvalitetsledningssystem på Lövsta lantbruksforskning

Lövsta lantbruksforskning ska leverera både service och försöksdata som är kvalitetssäkrad för den forskning och undervisning som kärnverksamheten bedriver vid Lövsta. Forskare som förlägger ett forskningsprojekt på Lövsta måste kunna lita på att projektet kan genomföras på rätt sätt så att säkra och tillförlitliga försöksresultat levereras till forskarna.

SLU:s miljöarbete

SLU:s miljöarbete fördelas över SLU:s fyra fakulteter och Gemensamma verksamhetsstödet för att tillsammans arbeta mot gemensamma miljömål utifrån de förutsättningar som respektive faktultet har.

Miljöarbetet på VH-fakulteten och UDS

SLU:s miljöarbete


Kontakt

Mats Pehrsson, Driftchef
SLU Lövsta lantbruksforskning
mats.pehrsson@slu.se, +4618671905