Studiebesök på Lövsta lantbruksforskning

Senast ändrad: 02 december 2021

Studiebesök på SLU Lövsta lantbruksforskning, kan planeras in i mån av tid och hålls i visningsrummet ovanpå kostallet.

Genom ett stort panoramafönster ser besökaren kostallet samt kalv- och kalvningsavdelningen. Besök i djurstallar ingår inte i studiebesöket. Visningen tar ca 1-2 timmar och efteråt vill vi gärna att du som besökare talar om vad du tyckte om studiebesöket. Läs igenom gällande Smittskyddsregler i länken nedan före besöket.

Panoramafönster i visningsrummet på Lövsta. H.M.K Carl XVI Gustaf blickar ned i kostallet vid invigningen, 2012. foto.
Panoramafönster i visningsrummet, Lövsta lantbruksforskning. H.M.K Carl XVI Gustaf blickar ned i kostallet vid invigningen, våren 2012. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Skicka en förfrågan om studiebesök på Lövsta lantbruksforskning

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Smittskyddsregler vid besök

Besökare måste följa anvisningar och lagar som reglerar smittskyddet vid besök på Lövsta lantbruksforskning.

Besöksregler visningsrum

Prislista studiebesök

I priset för studiebesök ingår presentation av verksamheten och rundvandring på plan 2. Ordinarie arbetstid är vardag kl. 8.00–17.00.

    SLU internt  Övriga
Studiebesök, kontorstid  per besök  Ingen avgift  1 825 kr
Studiebesök, övrig tid efter ök    per besök    Ingen avgift  3 650 kr

Utvärdering av studiebesök på Lövsta

Utvärdering studiebesök på Lövsta

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

Mats Pehrsson, Driftchef
SLU Lövsta lantbruksforskning
mats.pehrsson@slu.se, +461871905   

Lotta Jönsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
lotta.jonsson@slu.se, +4618673217  

Julia Österberg, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
julia.osterberg@slu.se, +4618671457   

Ann-Charlotte Karlsson, Forsknings- och utbildningssamordnare
SLU Lövsta lantbruksforskning
ann.charlotte.karlsson@slu.se, +461867322948