Hoppa till huvudinnehåll

Institutioner

Vid VH-fakultetens institutioner bedrivs framgångsrik forskning och några av Sveriges mest sökta utbildningsprogram.

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.  

 • VH-fakulteten
17 februari 2010

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön . Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation. I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till: * att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt * att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

 • VH-fakulteten
17 februari 2010

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. 

 • Institutionen för husdjurens utfodring och vård
 • VH-fakulteten
20 december 2015

Institutionen för husdjursgenetik

Den genetiska variationen hos djur är grunden för vår verksamhet på Institutionen för husdjursgenetik. Vi arbetar med djur i lantbruket, sällskapsdjur och en lång rad andra djur. Genom vår forskning, utbildning och samverkan med näringen och andra intressenter verkar vi för ett klokt nyttjande av genetiska resurser.

 • Genetik och förädling
 • Husdjursvetenskap
 • Institutionen för husdjursgenetik
 • VH-fakulteten
17 februari 2010

Institutionen för kliniska vetenskaper

Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) bedriver utbildning och forskning inom klinisk och komparativ veterinärmedicin och djuromvårdnad.

 • VH-fakulteten
17 februari 2010

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela kedjan från produktion av högkvalitativt grovfoder, nyttjande och omsättning i idisslare till inverkan på livsmedlen mjölk och kött ingår i vår forskning och utbildning.

 • Husdjursvetenskap
 • Jordbruksvetenskap
 • Markvetenskap
 • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
 • NJ-fakulteten
 • VH-fakulteten
 • Umeå
16 februari 2010

Enheten för hippologutbildning

Låt hjärtat styra valet! Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom häst. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och startar till hösten varje år. Utbildningen finns med tre inriktningar, Travhäst, Islandshäst och Ridhäst och ges vid Hästnäringens tre riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.

 • VH-fakulteten
17 februari 2010
Loading…