Kontakt

Senast ändrad: 08 januari 2019

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaå (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder, utskott och kommittéer är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

VH-kansliet leds av fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021

Rauni Niskanen

Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Margareta Emanuelson

Prodekan
018-671649, 070-3357470
margareta.emanuelson@slu.se

Vicedekaner

Johanna Penell

Vicedekan med ansvar för utbildning grund- och avancerad nivå
018-673413, 073-0858031
johanna.penell@slu.se

Dirk-Jan De Koning

Vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå
018-672039
dj.de-koning@slu.se

Henrik Rönnberg

Vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet
018-671363
henrik.ronnberg@slu.se

Maja Malmberg

Vice dekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor

018-672777, 0730575852
maja.malmberg@slu.se

Ledamöter

Johan Bröjer

018-671388
johan.brojer@slu.se

Johan Dicksved

018-672810
johan.dicksved@slu.se

Eva Sandberg

018-672107
eva.sandberg@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin

018-673192
susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Bodil Ström Holst

018-671608
bodil.strom-holst@slu.se

Suppleanter

Kerstin Hansson

1:e suppleant
018-672894
kerstin.hansson@slu.se

Stefan Gunnarsson

2:a suppleant
0511-67216
stefan.gunnarsson@slu.se

Forskar- och studeranderepresentanter

Lisa Ekman

Forskarstuderande
lisa.ekman@sva.se

Jakob Nygårds

Studentrepresentant ULS
uls_ordf@stud.slu.se

Anne-Cathrine Jensen

Studeranderepresentant VMF
vmf_ordforande@stud.slu.se

Kontaktuppgifter till kansliet

Magnus Rosenquist

Magnus Rosenquist
Fakultetsdirektör
018-67 15 43

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
018-67 22 85

Jimmy Karlsson
Ekonom
018-67 16 38

Olle Håstad
Forskningssekreterare
018-67 26 95

Ola Thomson
Forskningssekreterare
018-67 23 40

Christine Jakobsson

Christine Jakobsson
Projektledare
018-67 16 82

Helene Gustafsson
Fakultetshandläggare
018-67 23 29

Linda Ferngren
Fakultetshandläggare
018-67 16 94

Karin Camp
Utbildningsledare
018-67 26 65

Inger Knutell
Fakultetshandläggare
018-67 11 58

Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare grundutbildning
018-67 12 89

Kristina Jungnelius
Föräldraledig
Fakultetshandläggare
018-67 16 87

Fredrik Granberg
Forskningskoordinator
018-672786


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se