Kontakt

Senast ändrad: 08 januari 2019

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaå (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder, utskott och kommittéer är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

VH-kansliet leds av fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021

Rauni Niskanen

Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Margareta Emanuelson

Prodekan
018-671649, 070-3357470
margareta.emanuelson@slu.se

Johan Bröjer

Ledamot
018-671388
johan.brojer@slu.se

Johan Dicksved

Ledamot
018-672810
johan.dicksved@slu.se

Johanna Penell

Ledamot
018-673413, 073-0858031
johanna.penell@slu.se

Eva Sandberg

Ledamot
018-672107
eva.sandberg@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin

Ledamot
018-673192
susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Bodil Ström Holst

Ledamot
018-671608
bodil.strom-holst@slu.se

Suppleanter

Kerstin Hansson

1:e suppleant
018-672894
kerstin.hansson@slu.se

Stefan Gunnarsson

2:a suppleant
0511-67216
stefan.gunnarsson@slu.se

Forskar- och studeranderepresentanter

Lisa Ekman

Forskarstuderande
lisa.ekman@sva.se

Jakob Nygårds

Studentrepresentant ULS
uls_ordf@stud.slu.se

Anne-Cathrine Jensen

Studeranderepresentant VMF
vmf_ordforande@stud.slu.se

Kontaktuppgifter till kansliet

Magnus Rosenquist

Magnus Rosenquist
Fakultetsdirektör
018-67 15 43

Helene Gustafsson
Chefssekreterare
018-67 23 29

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
018-67 22 85

Jimmy Karlsson
Ekonom
018-67 16 38

Olle Håstad
Forskningssekreterare
018-67 26 95

Ola Thomson
Forskningssekreterare
018-67 23 40

Christine Jakobsson

Christine Jakobsson
Projektledare
018-67 16 82

Linda Ferngren
Fakultetshandläggare
018-67 16 94

Karin Camp
Utbildningsledare
018-67 26 65

Inger Knutell
Fakultetshandläggare
018-67 11 58

Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare grundutbildning
018-67 12 89

Bercem Johannesson
Fakultetshandläggare
018-67 16 85

Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
018-67 16 87

Fredrik Granberg
Forskningskoordinator
018-672786


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se