Kontakt

Senast ändrad: 12 oktober 2018

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Kristina Dahlborn 
Dekan
kristina.dahlborn@slu.se
018-67 21 86

Henrik Rönnberg
Prodekan
henrik.ronnberg@slu.se
018-67 13 63

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaå (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder, utskott och kommittéer är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

VH-kansliet leds av fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.

Fakultetsnämnden 2016-2018

Fakultetsnämnden på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2016-2018

Kristina Dahlborn

Kristina Dahlborn
Ordförande, dekan
kristina.dahlborn@slu.se
018-67 21 86

Henrik Rönnberg

Henrik Rönnberg
Vice ordförande, prodekan
henrik.ronnberg@slu.se
018-67 13 63

Margareta Emanuelson
Vicedekan Samverkan
margareta.emanuelson@slu.se
018-67 16 49

Lena Lidfors

Lena Lidfors
Vicedekan Forskarutbildning
och Lika villkor
lena.lidfors@slu.se
0511-672 15

Anne-Marie Dalin

Anne-Marie Dalin
Vicedekan Utbildning
anne-marie.dalin@slu.se
018-67 19 48

Ledamöter

Anders Herlin
Anders Herlin
anders.herlin@slu.se
040-41 52 19

Anna Wallenbeck
Anna Wallenbeck
anna.wallenbeck@slu.se
018-67 45 04

Johan Dicksved
Johan Dicksved
johan.dicksved@slu.se
018-67 28 10

Leif Norrgren
Leif Norrgren
leif.norrgren@slu.se
018-67 12 06

Suppleanter

Anna Bergh
Anna Bergh
anna.bergh@slu.se
018-67 21 52

Pia Haubro-Andersen

Pia Haubro Andersen
pia.haubro.andersen@slu.se
018-67 18 98

Forskar- och studeranderepresentanter

Birgitta Staaf Larsson 
Forskarstuderande
birgitta.staaf.larsson@slu.se
018-67 21 57

Rebecka Brattlund Hellgren
Studentrepresentant ULS
uls_ordf@stud.slu.se

Kajsa Wahlberg Jansson
Studeranderepresentant VMF
vmf_ordforande@stud.slu.se

Foto: Mark Harris, Frozentime

Kontaktuppgifter till kansliet

Magnus Rosenquist

Magnus Rosenquist
Fakultetsdirektör
018-67 15 43

Helene Gustafsson
Chefssekreterare
018-67 23 29

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
018-67 22 85

Jimmy Karlsson
Ekonom
018-67 16 38

Olle Håstad
Forskningssekreterare
018-67 26 95

Ola Thomson
Forskningssekreterare
018-67 23 40

Christine Jakobsson

Christine Jakobsson
Samverkanskoordinator
018-67 16 82

Linda Ferngren
Fakultetshandläggare
018-67 16 94

Karin Camp
Utbildningsledare
018-67 26 65

Inger Knutell
Fakultetshandläggare
018-67 11 58

Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare grundutbildning
018-67 12 89

Bercem Johannesson
Fakultetshandläggare
018-67 16 85

Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
018-67 16 87

Fredrik Granberg
Forskningskoordinator
018-672786


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se