Kontakt

Senast ändrad: 11 oktober 2017

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Kristina Dahlborn 
Dekan
kristina.dahlborn@slu.se
018-67 21 86

Henrik Rönnberg
Prodekan
henrik.ronnberg@slu.se
018-67 13 63

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaå (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder, utskott och kommittéer är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

VH-kansliet leds av fakultetsdirektör Magnus Rosenquist.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se