Kontakt

Senast ändrad: 03 december 2020

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskaå (VH) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder, utskott och kommittéer är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Fakultetsnämnden 2019-2021

Fakultetsnämnden på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021

Rauni Niskanen
Dekan
018-671607, 073-0761356
rauni.niskanen@slu.se

Margareta Emanuelson
Prodekan
018-671649, 070-3357470
margareta.emanuelson@slu.se

Vicedekaner

Johanna Penell (ledamot)
Vicedekan med ansvar för utbildning grund- och avancerad nivå
018-673413, 073-0858031
johanna.penell@slu.se

Dirk-Jan De Koning
Vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå
018-672039
dj.de-koning@slu.se

Henrik Rönnberg
Vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet
018-671363
henrik.ronnberg@slu.se

Maja Malmberg Föräldraledig
Vice dekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor

Sofia Nyman Vikarie
Vicedekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor
018-67 19 58
sofia.nyman@slu.se

Ledamöter

Johan Bröjer
018-671388
johan.brojer@slu.se

Johan Dicksved
018-672810
johan.dicksved@slu.se

Eva Sandberg
018-672107
eva.sandberg@slu.se

Susanna Sternberg Lewerin
018-673192
susanna.sternberg-lewerin@slu.se

Bodil Ström Holst
018-671608
bodil.strom-holst@slu.se

Suppleanter

Kerstin Hansson
1:e suppleant
018-672894
kerstin.hansson@slu.se

Stefan Gunnarsson
2:a suppleant
0511-67216
stefan.gunnarsson@slu.se

Ledamöter valda av forskarstuderande och studenter

Anja Pedersen
Forskarstuderande
anja.pedersen@slu.se 

Emma Brihall
Ordförande Ultuna studentkår (ULS)
uls_ordf@stud.slu.se

Mika Berglund
Ordförande Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
vmf_ordforande@stud.slu.se

Kontaktuppgifter till kansliet

 Caroline Carlström
Fakultetsdirektör
caroline.carlstrom@slu.se
018-67 25 14


Inger Alderborn. Foto.

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
inger.alderborn@slu.se
018-67 22 85Jimmy Karlsson
Ekonom
jimmy.karlsson@slu.se
018-67 16 38


Olle Håstad
Forskningssekreterare
olle.hastad@slu.se
018-67 26 95Ola Thomson
Forskningssekreterare
ola.thomsson@slu.se
018-67 23 40
Åsa Formo

Fundraiser
asa.formo@slu.se
018-67 25 70

Helene Gustafsson
Handläggare
helene.gustafsson@slu.se
018-67 23 29


Karin Camp
Utbildningsledare
karin.camp@slu.se
018-67 26 65Inger Knutell
Fakultetshandläggare
inger.knutell@slu.se
018-67 11 58Sofia Webering Ekberg. Foto.

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare
sofia.webering.ekberg@slu.se
018-67 12 89 
Stina Kling Olsson

Utbildningshandläggare
stina.kling.olsson@slu.se
018-67 16 85


Elin Jansson
Utbildningshandläggare
elin.jansson@slu.se
018-67 25 52Kristina Jungnelius
Fakultetshandläggare
kristina.jungnelius@slu.se
018-67 16 87


Fredrik Granberg
Fakultetshandläggare forskarutbildning
fredrik.granberg@slu.se
018-672786Malin Ekström
Jämställdhets- och likavillkorshandläggare
malin.ekstrom@slu.se
018-67 10 15


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: mw-red@slu.se