Miljöanalys VH-fakulteten

Senast ändrad: 31 mars 2017

Fortlöpande miljöanalys syftar till att följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Inom fortlöpande miljöanalys (FOMA) är VH-fakulteten värd för programmet Giftfri miljö.

Fakta:

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation

Kevin Bishop

Vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys,
Universitetsledningen
Telefon: 018-67 31 31
E-post: kevin.bishop@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se