Miljöanalys på VH-fakulteten

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Inom fortlöpande miljöanalys (FOMA) är VH-fakulteten värd för programmet Giftfri miljö.


Kontaktinformation

Kevin Bishop

Vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys,
Universitetsledningen
Telefon: 018-67 31 31
E-post: kevin.bishop@slu.se

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se