HIPPOCAMPUS

Senast ändrad: 29 november 2022

EN KONFERENSDAG OM HÄSTFORSKNING

Hippocampusdagen vänder sig till en bred publik av intresserade inom hästsektorn, såväl yrkesaktiva som hobbyutövare, alla är välkomna.

Hästen är ett viktigt djurslag för Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Hippocampusdagen skapades av SLU och SVA redan 2002 med målsättningen att genom intressanta och aktuella teman förmedla en del av den kunskap om hästar som finns samlad och fortlöpande tillkommer vid SLU och SVA.

Dagen arrangeras av Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakultetens (VH-fakulteten) kommitté för hästfrågor SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i samverkan. 

HIPPOCAMPUSDAGEN 2022

ATT VÄLJA OCH KÖPA HÄST, VAD SKA MAN TÄNKA PÅ?

Fredagen den 18 november klockan 09.00 - 16.00, endast digitalt.

Se filmen från dagen på SLU-play 

Filmen är inte klippt och ännu inte textad. De olika föreläsningarna startar vid följande tidpunkter i filmen:

0:00:00 Avel för prestation, hållbarhet och bra temperament.

0:39:00 Vad ska man tänka på gällande temperamentet när man väljer häst?

1:25:00 Häst i en ny omgivning - smittskydd.

1:35:20 Häst i en ny omgivning - socialt.

1:46:07 Häst i en ny omgivning - parasiter.

1:58:50 Häst i en ny omgivning - utfodring.

2:12:25 Besiktning av häst, veterinärens perspektiv.

3:00:50 Besiktning av häst, objektiv rörelseanalys.

3:53:38 Besiktning av häst, röntgen.

4:30:48 Juridik kring köp av häst.

5:35:46 Regler för att försäkra häst, krav på besiktning, reservationer.

Program med föredragen och föreläsarna

Sammanfattnig av alla föredrag 

 

Läs mer om hästforskning på SLU

Läs mer om häst på SVA

Läs mer om allt gällande häst på kunskapssajten HästSverige

 

Tidigare hippocampusdagar

2021 - Är hästen halt eller har den bara en rörelsestörning? Hur känner hästen för oss människor?

 

 

 


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00