Vi utbildar och forskar för djurens och människans bästa

Senast ändrad: 03 maj 2021

Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten arbetar med de flesta aspekter på våra husdjurs liv och hälsa. Det gäller lantbrukets djur likaväl som sport- och sällskapsdjur.

Människan finns med på mer än ett sätt, som ägare till produktionsdjur och sällskapsdjur. Men människan är också konsument av animaliska livsmedel med rätt att förvänta sig säkra livsmedel producerade i hållbara system med god djurvälfärd.

Den ämnesmässiga bredden vid fakulteten är omfattande, från djurhållning, djurhälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Fakultetens utbildningar är populära. Flera av dem tillhör de mesta sökta i Sverige. Utbildningarna kombinerar teori och praktik. Studenterna har mycket goda möjligheter att få arbete efter examen.

Fakultetens forskning är bland världens främsta. Vi har starka forskarnätverk som  många är världsledande inom sina områden.

Fakta:

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap tillkom så sent som 2004 – men har rötter ända tillbaka till 1775. Då startade Carl von Linnés lärjunge Peter Hernquist Sveriges första veterinärutbildning i Skara. Idag ansvarar vi för landets forskning och högre utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hos oss läser över tusen studenter och cirka 200 forskarstuderande.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se