VH:s fakultetskansli

Senast ändrad: 10 december 2019

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kontaktuppgifter till kansliet

Birgitta Wikmark Carlsson
Stf fakultetsdirektör
018-67 14 84

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
018-67 22 85

Jimmy Karlsson
Ekonom
018-67 16 38

Olle Håstad
Forskningssekreterare
018-67 26 95

Ola Thomson
Forskningssekreterare
018-67 23 40

Christine Jakobsson

Christine Jakobsson
Projektledare
018-67 16 82


Bild kommer snart

Åsa Formo
Fundraiser
018-67 25 70

Helene Gustafsson
Fakultetshandläggare
018-67 23 29

Linda Ferngren
Fakultetshandläggare
018-67 16 94

Karin Camp
Utbildningsledare
018-67 26 65

Inger Knutell
Fakultetshandläggare
018-67 11 58

Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare grundutbildning
018-67 12 89

 
Stina Kling Olsson
Utbildningshandläggare
018-67 16 85

Elin Jansson
Fakultetshandläggare
018-67 16 87

Kristina Jungnelius
Föräldraledig
Fakultetshandläggare
018-67 16 87

Fredrik Granberg
Forskningskoordinator
018-672786

018-67 16 87


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se