Fakultetskansli VH

Senast ändrad: 02 november 2016

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

VH-kansliet leds av fakultetsdirektör Peter Thorén.

Kontaktuppgifter till kansliet

Peter Thorén
Fakultetsdirektör
018-67 16 95

Magnus Rosenquist

Magnus Rosenquist
Stf Fakultetsdirektör, Forskningssekreterare
018-67 15 43

Anki Holmstam
Chefssekreterare
018-67 23 29

Jenny Parliden
Fakultetshandläggare (föräldraledig)
018-67 16 87

Inger Alderborn

Inger Alderborn
Fakultetsekonom
018-67 22 85

Jimmy Karlsson
Ekonom
018-67 16 38

Olle Håstad
Forskningssekreterare
018-67 26 95

Christine Jakobsson

Christine Jakobsson
Samverkanskoordinator, projektledare LEARN
018-67 16 82

Linda Ferngren
Fakultetshandläggare
018-67 16 94

Karin Camp
Utbildningsledare
018-67 26 65

Inger Knutell
Fakultetshandläggare
018-67 11 58

Sofia Webering Ekberg

Sofia Webering Ekberg
Utbildningshandläggare grundutbildning
018-67 12 89

Bercem Johannesson
Fakultetshandläggare
018-67 16 85

Fredrik Granberg
Forskningskoordinator
018-672786


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se