Fakultetsledning på VH

Senast ändrad: 01 mars 2018

Fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsnämnden som ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning.

Ordförande i fakultetsnämnden är dekanen som tillika är fakultetens chef och främste företrädare. Dekanen leder fakultetens verksamhet och ansvarar bl.a. för att verkställa nämndens beslut. Det är val till fakultetsnämnden vart tredje år. Sittande nämnd började sitt arbete den 1 januari 2016 och är alltså vald till 31 december 2018.

Till stöd finns ett antal inrättade nämnder, kommittéer och utskott som utgör rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden 2016-2018

Fakultetsnämnden på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2016-2018

Kristina Dahlborn

Kristina Dahlborn
Ordförande, dekan
kristina.dahlborn@slu.se
018-67 21 86

Henrik Rönnberg

Henrik Rönnberg
Vice ordförande, prodekan
henrik.ronnberg@slu.se
018-67 13 63

Margareta Emanuelson
Vicedekan Samverkan
margareta.emanuelson@slu.se
018-67 16 49

Lena Lidfors

Lena Lidfors
Vicedekan Forskarutbildning
och Lika villkor
lena.lidfors@slu.se
0511-672 15

Anne-Marie Dalin

Anne-Marie Dalin
Vicedekan Utbildning
anne-marie.dalin@slu.se
018-67 19 48

Ledamöter

Anders Herlin
Anders Herlin
anders.herlin@slu.se
040-41 52 19

Anna Wallenbeck
Anna Wallenbeck
anna.wallenbeck@slu.se
018-67 45 04

Johan Dicksved
Johan Dicksved
johan.dicksved@slu.se
018-67 28 10

Leif Norrgren
Leif Norrgren
leif.norrgren@slu.se
018-67 12 06

Suppleanter

Anna Bergh
Anna Bergh
anna.bergh@slu.se
018-67 21 52

Pia Haubro-Andersen

Pia Haubro Andersen
pia.haubro.andersen@slu.se
018-67 18 98

Forskar- och studeranderepresentanter

Birgitta Staaf Larsson 
Forskarstuderande
birgitta.staaf.larsson@slu.se
018-67 21 57

Rebecka Brattlund Hellgren
Studentrepresentant ULS
uls_ordf@stud.slu.se

Kajsa Wahlberg Jansson
Studeranderepresentant VMF
vmf_ordforande@stud.slu.se

Foto: Mark Harris, Frozentime


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se