Hippocampusdagen 2018 - Program

Senast ändrad: 07 september 2018
BetandeHast-FotoCarinWrange.jpg

Hippocampusdagen 2018 som arrangeras den 31 oktober kommer att bjuda på ett spännande program om rykande aktuell forskning vid SLU och SVA.

Förmiddagen ägnas åt forskning kring sjukdomar som metabolt syndrom, insulinresistens och fång. Vad är det som händer i hästen? Hur kan hästägaren snabbt se tecken på om hästen har drabbats och är det möjligt att förebygga? SLU-forskarna Johan Bröjer, Cecilia Müller och Ove Wattle ger svar på vad forskningen har visat. Henrik Jansson, hovslagare på UDS, informerar om hur hästar med fång bör skos. 

Hur hästens tänder och munhåla påverkas av betsling blir ämnet efter lunch med Ove Wattle som föreläsare.

Därefter följer tre föredrag från SVA 

  • Eva Osterman Lind föreläser om hur mycket blodmask som finns inom hästpopulationen i Sverige.
  • Har nya strategier för parasitbekämpning medfört ökning eller minskning?
  • Ulf Bondesson föreläser om dopinganalyser till stöd för hästvälfärd. Är hästen i tävlingsmässigt skick?
  • Dagens sista föredrag hålls av Gittan Gröndahl, om en ny sjukdom som kan liknas med ”vinterkräksjuka” för hästar.

Program

Lokal: Loftets hörsal Karta

9.30-10.00     
Fika

10.00-10.40    
Vad innebär EMS (metabolt syndrom) på häst? - Johan Bröjer, SLU

10.50-11.20    
Utfodring vid insulinresistens - Cecilia Müller, SLU 

11.30-12.30    
Vad händer vid fång? - Ove Wattle, SLU
Hur ska en fånghäst skos? -  Henrik Jansson, UDS

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30    
Hur påverkas hästens tänder av betsling? – Ove Wattle, SLU

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30
Förekomst och kontroll av blodmask - hur har det gått?
- Eva Osterman Lind, SVA

15.30-16.00   
Är hästen i tävlingsmässigt skick? -Dopinganalyser till stöd för hästvälfärd
– Ulf Bondesson, SVA

16.00-16.30    
Finns vinterkräksjuka på hästar? Om en ”ny” smittsam hästsjukdom i Sverige
– Gittan Gröndahl, SVA

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Carin Wrange, Redaktör
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
carin.wrange@slu.se, 018-67 34 04, 070-247 84 22

Sidansvarig: carin.wrange@slu.se