VH-fakultetens kommitté för smådjursfrågor

Senast ändrad: 01 juni 2021

VH-fakultetens kommitté för smådjursfrågor, Smådjurskommittén, har till uppgift att behandla ärenden rörande hund och katt, och utgöra en planeringsresurs för fakulteten. Kommittén ansvarar också för att stimulera och initiera forskningssamverkan inom området och fungerar som ett av fakultetens kontaktorgan gentemot samhälle och branschorganisationer.

Ordförande

Bodil Ström Holst, universitetslektor med rektors samverkansuppdrag, institutionen för kliniska vetenskaper, reproduktion

Sekreterare

Odd Höglund, universitetslektor med rektors samverkansuppdrag, institutionen för kliniska vetenskaper, smådjurskirurgi

Ledamöter

Tomas Bergström, forskare vid institutionen för husdjursgenetik, molekylär genetik

Katja Höglund, universitetslektor, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Cecilia Ley, universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, patologi

Lena Olsén, universitetslektor, institutionen för kliniska vetenskaper, djuromvårdnad

Adjungerad ledamot

Malin Hagberg Gustavsson, koordinator, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU Future One Health

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se