Prioriterade forskningsområden

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska:

  • utveckla bärkraftiga produktionssystem som leder till en ökad produktion och lönsamhet i det norrländska jordbruket. Forskningen ska ge underlag för en hållbar intensifiering av produktionen, med inriktning på produkter som motsvarar konsumenternas behov och önskemål,

  • utveckla områdesspecifika produktionsmetoder för biobaserade råvaror som hållbart bidrar till livsmedelsförsörjningen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt, att miljömålen uppfylls och som främjar cirkulära livsmedelssystem,

  • ge förutsättningar för produktion av råvaror av hög kvalitet för livsmedelsindustri och annan biobaserad industri,

  • utveckla robusta produktionssystem för att klara den pågående klimatförändringen, som förväntas ge större variationer i vädret under växtsäsongen och mellan olika år,

  • öka samverkan mellan akademi och intressenter för skapande av mervärden inom jordbruket.

Här kan du läsa hela forskningsprogrammet Regionalt forskningsprogram för jordbruket i norra Sverige för perioden 2021–2023.

 


Kontaktinformation