Kort om RJN

Senast ändrad: 14 oktober 2020

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) är ett FoU-program som ska

  • utveckla ett bärkraftigt jordbruk där miljö- och produktionsmål har samma dignitet.
  • ge underlag för en uthållig intensifiering av produktionen, med inriktning på produkter som motsvarar konsumenternas behov och önskemål.
  • utveckla områdesspecifika, uthålliga och bärkraftiga produktionsmetoder för biobaserade råvaror som hushållar med naturresurserna, främjar naturliga kretslopp och som långsiktigt och uthålligt bidrar till Sveriges försörjning av livsmedel.
  • ge förutsättningar för produktion av råvaror av hög kvalitet för livsmedels- industrin och annan biobaserad industri.
  • utveckla en konkurrenskraftig jordbruksnäring, inklusive boskapsskötsel.
  • optimalt utnyttja fördelarna i det nordsvenska ljus- och temperaturklimatet.
  • begränsa de negativa effekterna av en kort växtsäsong och en lång vinter.

Här kan du läsa hela forskningsprogrammet Regionalt forskningsprogram för jordbruket i norra Sverige för perioden 2018-2020.

Sidansvarig: mw-red@slu.se