Utbildning med djur

Senast ändrad: 22 maj 2019
Kor_JSG.png

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap erbjuds utbildningar med djur som tema. Fakulteten har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se