Stipendier vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 02 mars 2018
Doktorshattar_415x200.jpg

VH:s stipendiefonder

Stipendiefonder vid fakulteten för veterinär-medicin och husdjursvetenskap ledigkungörs.

Ansökan på särskild blankett (Stipendieansökan 2018 Legitimerad veterinär eller Stipendieansökan 2018 Veterinärstuderande) ska ha inkommit till: registrator@slu.se senast onsdag 25 april 2018. Ansökan plus ev. bilagor insändes elektroniskt.

Olof Claessons fond

Ett eller flera stipendier ur Olof Claessons fond går att söka.

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett. 

Undertecknad ansökningsblankett skickas till:
registrator@slu.se senast onsdag 25 april 2018. Ansökan plus ev. bilagor insändes gärna elektroniskt.

Fakta:

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser varje år stipendier riktade till studenter och yrkesverksamma.

Stipendierna utlyses en gång per år, vanligtvis i februari eller mars. Stipendierna utlyses på denna webbplats samt genom annonsering i Svensk veterinärtidning.


Kontaktinformation

Linda Ferngren, Fakultetshandläggare högre tjänster,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
linda.ferngren@slu.se, 018-67 16 94

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se