Stipendier vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 10 augusti 2017
Doktorshattar_415x200.jpg

VH:s stipendiefonder

Stipendiefonder vid fakulteten för veterinär-medicin och husdjursvetenskap ledigkungörs

Ansökan på särskild blankett (Stipendieansökan 2017 Legitimerad veterinär eller Stipendieansökan 2017 Veterinärstuderande) ska ha inkommit till: registrator@slu.se senast fredag den 28 april 2017. Ansökan plus ev. bilagor insändes elektroniskt.

Olof Claessons fond

Ett eller flera stipendier ur Olof Claessons fond är till ansökan lediga

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett. Undertecknad ansökningsblankett skickas till: registrator@slu.se  senast 28 april 2017.

Fakta:

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser varje år stipendier riktade till studenter och yrkesverksamma.

Stipendierna utlyses en gång per år, vanligtvis i februari eller mars. Stipendierna utlyses på denna webbplats samt genom annonsering i Svensk veterinärtidning.


Kontaktinformation

Linda Ferngren, Fakultetshandläggare högre tjänster,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
linda.ferngren@slu.se, 018-67 16 94

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se