Utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 08 september 2017

Forskarutbildning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap strävar efter att ge doktoranden ett vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper samt träning i pedagogik och ledarskap.

I forskarutbildningen ingår kurser och diverse andra utbildningsmoment. Trots kurser och övriga utbildningsmoment är forskarutbildningen mest att likna vid ett arbete i projektform där den största delen av tiden ägnas åt forskning.

Antagningsprocess

Antagning av nya doktorander beslutas av fakultetsnämnden, men på VH-fakulteten sköts detta i praktiken av forskarutbildningsnämnden (FUN). De allra flesta utbildningsplatser på forskarnivå utannonseras på SLU:s hemsida. Efter annonsering prioriterar den berörda institutionen bland de ansökningar som kommit in och skickar en rekommendation om antagning av den mest lämpade kandidaten till fakulteten. Efter granskning av de ekonomiska förutsättningarna fattas beslut om antagning av FUN och doktoranden blir antagen.

Lediga utbildningsplatser

Läs mer om antagningsprocessen

Forskarutbildningsämnen

På VH-fakulteten finns från och med 1 juli 2015 följande forskarutbildningsämnen:

  • Biologi
  • Biomedicinsk vetenskap
  • Bioinformatik
  • Djuromvårdnadsvetenskap
  • Husdjursvetenskap
  • Teknologi
  • Veterinärmedicinsk vetenskap

 

Här hittar du alla SLU:s forskarutbildningsämnen och även länkar till de allmänna studieplaner som gäller för varje ämne.

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid VH-fakulteten hanterar på delegation från fakultetsnämnden till exempel antagning av ny doktorand, halvtidsuppföljningar, förändringar i handledargrupper och ansökningar om disputationer. FUN-VH består av ordförande och sex ledamöter och har följande e-mail: fun-vh@slu.se

Avhandling/Disputation


Kontaktinformation

Lena Lidfors, professor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
lena.lidfors@slu.se, 0511-67215

Forskarutbildningshandläggare

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Fredrik Granberg, forskningskoordinator 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Fredrik.Granberg@slu.se, 018-67 27 86

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Jan Hultgren, universitetslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa/Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa, SLU
Jan.hultgren@slu.se, 0511-671 03

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se