Utbildning på grund- och avancerad nivå

Senast ändrad: 02 september 2021
Kor som står i en hage.

Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap erbjuds utbildningar med djur som tema.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Uppsala men även i Flyinge, Strömsholm och Wången.

Fakulteten har utbildning på grundnivå och avancerad nivå och erbjuder kandidat- och masterprogram, yrkesprogram, fristående kurser samt tilläggsutbildning. Flera av fakultetens utbildningar, listade nedan, tillhör de populäraste i Sverige om man ser till antal sökande per utbildningsplats.

Kandidatprogram

(180 hp, motsvarande tre års studier på grundnivå)

Masterprogram

(120 hp, motsvarande två års studier på avancerad nivå)

Yrkesprogram

Agronomexamen

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kurser

 

Veterinärprogrammet utvärderades under 2017 och 2018 av det europeiska samarbetet European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Det resulterade i en självvärdering och en slutrapport.


Kontaktinformation

Karin Camp, utbildningsledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Karin.Camp@slu.se, 018-67 26 65

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se