SLU-nyhet

Judith Felten utses till Gunnar Öquist Fellow

Publicerad: 01 december 2015

Cell- och molekylärbiologen Judith Felten utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär att hon får tre miljoner till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist, professor emeritus, blir dessutom hennes mentor.

– Jag är väldigt hedrad av att ta emot denna utmärkelse, säger Judith Felten, forskare på UPSC vid SLU.

Judith Feltens forskning är inriktad mot att upptäcka hur svamp- och rot-cellväggarna förändras under ektomykorrhiza-bildning. Ektomykorrhiza-symbiosen bildas mellan rötter av de flesta skogsträd och mark-svampar och kan gynna trädens tillväxt.

Judith inledde den svenska delen av sin forskarkarriär 2010 som postdoktor i professor Björn Sundbergs forskargrupp där hon studerade dragvedsutveckling i asp med olika cellväggs-analysmetoder. Dessa erfarenheter tar hon nu med sig när hon startar sin egen forskargrupp.

– För att symbiosen mellan svamp och träd ska kunna fungera krävs det grundläggande cellväggsförändringar i både rot- och svampcellerna.

Hon har tidigare i höst fått ekonomiska medel både från Formas och Vetenskapsrådet och att bli utsedd till Gunnar Öquist Fellow öppnar ännu större möjligheter att vidga forskargruppen.

– Jag kommer att anställa en person som kommer att jobba särskilt med den betydelse hormonet auxin, som framställs i både roten och svampen, har för cellväggsförändringen vid ektomykorrhizabildningen.

Judith Felten kommer från Tyskland där hon fick sin grundutbildning vid Ruhr-Universität Bochum. De följande åren tillbringade hon i Frankrike vid Université Louis Pasteur de Strasbourg och Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Hon disputerade 2009 på en avhandling om hur mykorrhizasvampar påverkar rotutvecklingen hos poppelträd vid Université Henri Poincaré Nancy 1 i Frankrike och Albert-Ludwigs Universität Freiburg i Tyskland.

Två pristagare 2015

Förutom Judith Felten utses även Olivier Keech, forskare vid Umeå Plant Science Centre (Umeå universitet), till Gunnar Öquist Fellow 2015 av Kempestiftelserna.

Fakta:

Om Gunnar Öquist Fellow

Detta är fjärde året i rad som forskare har utsetts till Gunnar Öquist Fellow. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris. Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungl. Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del.

Tidigare mottagare

2014:
Piotr Matyba, institutionen för fysik, Umeå universitet:
http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//piotr-matyba-utses-till-gunnar-oquist-fellow.cid244830

Fredrik Sandin, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet
http://www.ltu.se/ltu/media/news/Fysiker-valde-hjarnan-prisas-stort-1.124538

2013:
Linda Sandblad, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet:
http://www.teknat.umu.se/pressinformation/nyhetsvisning//linda-sandblad-utses-till-gunnar-oquist-fellow.cid226100

Jean-Michel Roberge, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/12/gunnar-oquist-fellow/

2012:
Edouard Pesquet, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet:
http://www.teknat.umu.se/pressinformation/nyhetsvisning//edouard-pesquet-blir-umea-universitets-forsta-gunnar-oquist-fellow.cid204624


Kontaktinformation