Sveriges lantbruksuniversitet

Program Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys. Programmet stödjer också utvecklingen av den svenska viltförvaltningen.

FA Skogsdatalabb gruppbild.jpg

Ta kontakt med Skogdatalabbet

Skogsdatalabbet är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Verksamheten ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys.

Anna-Lena Axelsson och/and Lars Edenius. Foto: Viktor Wrange.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Anna-Lena Axelsson (t.v. i bild), koordinator, anna-lena.axelsson@slu.se, tel. 090-786 85 91, 070-376 21 71, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Lars Edenius (t.h. i bild), biträdande koordinator, lars.edenius@slu.se, tel. 090-786 83 41, 070-550 19 70, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU