Finansiering av kurser

Senast ändrad: 11 juni 2019

Forskarskolan 'Ecology - basics and applications' finansierar kurser och andra aktiviteter som workshops och symposier.

Hur man söker

Innan du ansöker om finansiering kontakta forskarskolans koordinator eller någon i styrgruppen och diskutera dina ideer. När du bestämt dig för att gå vidare med din ansökan fyll i ansökningsformuläret och budgetmallen. Skicka båda dokumenten till forskarskolans koordinator, Helena Bylund

Hur och när tas det ett beslut

Styrgruppen kommer, baserat på din ansökan avgöra om aktiviteten kan finansieras av forskarskolan. Styrgruppen träffas 4 gånger per år, samt vid behov av ett snabbt beslut. Normalt tas ett beslut inom ungefär en månads tid.

I ansökan tas särskild hänsyn till följande:

  • innehållet i relation till forskarskolans övergripande syften
  • utbudet av liknande kurser
  • förväntat antal deltagare

Alla aktiviteter som ges som doktorandkurser med poäng kräver dokumenterad examination

Annonsering av aktiviteten

Skicka gärna ett annonsblad för aktiviteten 1-2 sidor, gärna i pdf format, så hjälper vi dig annonsera via vår och SLUs hemsida, samt via forskarskolans e-post lista.

Uppföljning

Alla aktiviteter måste följas upp i form av en studentutvärdering. Utvärderingen ska summeras och skickas till forskarskolans koordinator senast 4 veckor efter kursen/aktiviteten. Utgå gärna från denna kursutvärderingsmall med obligatoriska frågor.

Här finns en lista på forskarskolans aktiviteter fram till och med 2015 och plan för 2016 (pdf)