Medlemmar och organisation

Senast ändrad: 20 april 2022

Idag har forskarskolan ungefär 75 medlemmar fördelade på flera SLU-institutioner.

Medlemmarnas fördelning

Fakta:

Forskarskolan har en styrgrupp med representanter från tre institutioner.