Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarskolan Spira vid fakulteten för Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

All information om LTV-fakultetens forskarskola finns på den engelska sidan. Klicka på English i sidans topp.

Publicerad: 09 februari 2021 - Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se
Loading…