Om forskarskolan BECFOR

Senast ändrad: 11 november 2022

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi (BECFOR) är ett gemensamt initiativ av Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter i den svenska skogssektorn. Det övergripande målet för forskarskolan är att säkra framtida kompetensförsörjningen för den Svenska skogsbaserade bioekonomi.

Koordinator för forskarskolan  är Emma Holmström. Forskarskolan greppar över tre ämnesområden där Eliza Maher Hasselquist ansvarar för Skogsskötsel, Karin Öhman för Planering och inventering och David Agar och Ola Lindroos för Biomaterial och teknologi.

 

Samverkan mellan forskning och skogssektor
I forskarskolan har vi, givet det övergripande målet, som ambition och målsättning att kunna erbjuda doktorander ett stort och tillgängligt nätverk i den svenska skogssektorn. Vi tror att det finns ett stort intresse från företag, myndigheter, markägare och skogliga intressegrupper i att både få ta del av ny forskning och i att få delge sin egen syn och egna erfarenheter i samband med olika typer av möten.

Därför kommer vi att under de närmaste åren arrangera seminarier och exkursioner i både södra och norra Sverige. Vi vill dessutom knyta mer personliga kontakter mellan enskilda doktorander och verksamma i sektorn. Om du vill vara säker på att få information om kommande aktiviteter så anmäl dig gärna till den gemensamma BECFOR mailing listan.

Om ni som företag eller förening vill vara med och samarrangera aktiviteter med doktorander och forskare inom planering, skötsel och/teknologi får du gärna kontakta  Emma Holmström som koordinerar samverkan i BECFOR. 

Forskarskolan är också öppen för industridoktorander. En industridoktorand är en forskarstuderande som har en anställning utanför SLU men som inom ramen för sin tjänst forskar vid SLU.  Finns ett sådant intresse - kontakta forskarskolans koordinator Emma Holmström. 


Kontaktinformation

Koordinator för forskarskolan
Emma Holmström, Researcher at Southern Swedish Forest Research Centre, SLU
Telefon: +46 40415114
E-post: emma.holmstrom@slu.se

Administrativ koordinator:
Karoline SchuaCoordinator at the Southern Swedish Forest Research Centre, SLU 
Phone: +46 40415034 
E-mail: karoline.schua@slu.se

Coordinator mentoring programme: 
Ida Wallin, Coordinator at the Southern Swedish Forest Research Centre, SLU 
Phone: 
E-Mail: 
ida.wallin@slu.se 

 

Ämnesområdesansvariga: 
Skogsskötsel
Eliza Maher Hasselquist, Researcher at the Department of Forest Ecology and Management; Division Forest Landscape Biogeochemistry 
Phone: +46 703769515 
E-mail: eliza.hasselquist@slu.se 

Planering och inventering
Karin Öhman
Professor vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, gemensamt
Telefon: +046 907868588
E-post: karin.ohman@slu.se

Biomaterial och teknologi
David A. Agar, Associate Senior Lecturer at the Department of Forest Biomaterials and Technology; Division of Biomass Technology and Chemistry 
Phone: +46 907868772 
E-mail: david.agar@slu.se 

Rådgivare:

Biomaterial och teknologi
Ola Lindroos
Professor vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT); Teknologi
Telefon: +46 907868636
E-post: ola.lindroos@slu.se