Avsnitt 1: Självföryngring

Senast ändrad: 11 november 2022
BECFOR-logga

I det här avsnittet diskuterar Felicia och Mikolaj ämnet självföryngring. Varför behöver man forska på det, -föryngrar inte skogen sig själv?

I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi doktorander inom skogsskötsel, skoglig planering och teknologi. De forskar alla inom områden som rör brukandet av skog för ett mer hållbart samhälle och skogslandskap.

Mikolaj Lula och Felicia Dahlgren Lidman är båda doktorander i föryngring, men på olika trädslag. Valet av föryngringsåtgärd efter en avverkning kan ha betydelse både för ekonomi och produktion men också för den nya skogens värden. Vilka alternativ finns till slutavverkning, plantering och monokultur?
Mikolaj undersöker olika föryngringsmetoder i tall, från plantering till självföryngring och sådd. Han undersöker möjligheter och problem som uppstår vid olika metoder, med erfarenheter från försök i södra Sverige. Mikolaj är också en av doktoranderna i forskningsprogrammet FRAS.

Felicia undersöker vilka möjligheter vi har att använda självföryngrad björk som ett inslag i barrdominerade skogar i norra Sverige. Vilka möjligheter har vi att ta tillvara på den spontana föryngring som uppstår vid slutavverkning för att öka naturvärden och variation men också få en hållbar produktion i skogen.

Här kan du lyssna på avsnittet