Avsnitt 2: Planering

Senast ändrad: 11 november 2022
BECFOR-logga

I det här avsnittet diskuterar Patrik och Teresa ämnet skoglig planering. Hur ska vi förhålla oss till risker och osäkerheter och vad innebär skoglig planering med en klimatförändring?

I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi doktorander inom skogsskötsel, skoglig planering och teknologi. De forskar alla inom områden som rör brukandet av skog för ett mer hållbart samhälle och skogslandskap.

Patrik och Teresa är med i en forskargrupp, som leds av Karin Öhman som är professor i skoglig planering vid SLU, och de utvecklar nya planeringsverktyg för storskogsbruk, markägare och andra intressenter. Patrik forskar på hur man kan beakta kvaliteten på information om skogen när vi planerar hur vi ska sköta den. Teresa undersöker hur vi skulle kunna planera för framtida risker, och framförallt hur planering skulle kunna leda till lägre risk, till exempel för stormskador.

Här kan du lyssna på avsnittet