Avsnitt 6: En massa massa

Senast ändrad: 11 november 2022
Skog

I det här avsnittet berättar Lars Sängstuvall om biomassagallring – vad är det och vilken potential har det i svenskt skogsbruk? Dessutom får vi veta lite mer om nyttan av en forskarutbildning i det praktiska skogsbruket.

I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig planering och teknologi. De har alla disputerat inom områden som rör brukandet av skog för ett mer hållbart samhälle och skogslandskap.

Lars har forskat på biomassagallring med nya tekniker och metoder, inom de båda forskningsdisciplinerna skogsteknologi och skoglig planering. Lars har under de senaste 10 åren arbetat i olika specialist- och chefsroller i skogsbruket, men kommer från och med 2022 att börja arbeta som forskare vid SLU.

 

Här kan du lyssna på avsnittet.

 


Kontaktinformation