Avsnitt 8: Guiding colors

Senast ändrad: 11 november 2022
Skadad skog

I det här avsnittet berättar Langning Huo om hur fjärranalys kan användas för nya frågeställningar i skogen.

I skogsdoktorns andra säsong träffar vi några doktorer i skogsvetenskap, med inriktning på skogsskötsel, skoglig planering och teknologi. De har alla disputerat inom områden som rör brukandet av skog för ett mer hållbart samhälle och skogslandskap.

Langning forskar i gruppen för fjärranalys. I hennes arbete utforskar hon nya användningsområden för fjärranalys i skogsmark.  I det här avsnittet pratar Langning om ny teknik för att till exempel skatta skador från granbarkborre.

Här kan du lyssna på avsnittet.


Kontaktinformation