Sveriges lantbruksuniversitet

Bioenergi

Målet för forskarskolan Bioenergi är att ge deltagande studenter en övergripande kunskap om och inblick i bioenergiområdet samt att skapa möjligheter till kontakt och främja utbytet mellan forskning, samhälle och industri. Läs mer på den engelska sidan!

Publicerad: 31 maj 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se